MU Phép Thuật | TEST: 12/04 - OPEN: 14/04

HƯỚNG DẪN ÉP CHIẾN MÃ - DARK HORSE

Tạo Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
HƯỚNG DẪN MUA THẺ GATE BẰNG SMS VIETTEL [đọc: 542] 12-04-2018
Cách sửa lỗi VietGuard Protection Tool [đọc: 342] 12-04-2018
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 855] 14-04-2018
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 1009] 14-04-2018
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 264] 14-04-2018
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 233] 14-04-2018
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 746] 14-04-2018
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 484] 14-04-2018
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 401] 14-04-2018
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 640] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 483] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 384] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 866] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 729] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 877] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1011] 14-04-2018
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 620] 14-04-2018
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 903] 14-04-2018
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 707] 14-04-2018
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 843] 14-04-2018
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 915] 14-04-2018
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1163] 14-04-2018