MU Phép Thuật | TEST: 12/04 - OPEN: 14/04

HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH - DARK RAVEN

Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn quạ tinh (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 96 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 2 Ngọc Tâm Linh
  • + 2 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
HƯỚNG DẪN MUA THẺ GATE BẰNG SMS VIETTEL [đọc: 459] 12-04-2018
Cách sửa lỗi VietGuard Protection Tool [đọc: 237] 12-04-2018
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 735] 14-04-2018
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 780] 14-04-2018
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 205] 14-04-2018
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 160] 14-04-2018
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 618] 14-04-2018
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 323] 14-04-2018
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 303] 14-04-2018
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 477] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 366] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 349] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 655] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 603] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 738] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 802] 14-04-2018
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 516] 14-04-2018
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 678] 14-04-2018
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 576] 14-04-2018
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 664] 14-04-2018
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 769] 14-04-2018
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1008] 14-04-2018