MU Phép Thuật | TEST: 12/04 - OPEN: 14/04

CÁCH KHẢM SOCKETS ĐỂ KÍCH THÊM DÒNG TÍNH NĂNG SOCKETS

 

BQT xin hướng dẫn các bạn cách ép Nguyên tố để kích hoạt dòng :

Tính năng Sockets : Tăng cơ hội sát thương x2 : 3% | Loại bỏ phòng thủ 1%- Vũ khí ép Nguyên tố: Lửa, Băng, Sét
- Item Quần áo, và Khiên ép Nguyên tố: Nước, Gió, Đất

+ Vũ khí và Khiên bạn cần khảm sao cho có đủ 6 Loại: Lửa + Nước + Băng + Gió + Sét + Đất là có x2 damage +3%

- Vũ khí: theo thứ tự Lửa, sét, băng hoặc Sét, băng, Lửa
- Khiên: Đất, Gió, Nước tùy chọn

+DK : Giầy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió, Nước, 2 dòng sau tùy chọn
+ELF: Giấy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió - Mũ phải có Nước và Gió
+DW : Giầy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió, Nước
+RF : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Quần phải có đủ 2 nguyên tố Gió và Nước
+DL : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Tay theo thứ tự : Đất, Gió - Áo theo thứ tự Đất, Gió, 3 dòng sau tùy chọn
+MG : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Tay phải có đủ 2 nguyên tố Gió và Nước - Áo phải có Gió và Đất
+SUM: Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Mũ phải có theo thứ tự Đất, Gió - Áo phải có Gió và Nước


mu moi ra, mu viet, mu viet nam, mu dai viet, mu moi openCác bản tin mới cập nhật khác khác:
HƯỚNG DẪN MUA THẺ GATE BẰNG SMS VIETTEL [đọc: 459] 12-04-2018
Cách sửa lỗi VietGuard Protection Tool [đọc: 237] 12-04-2018
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 735] 14-04-2018
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 780] 14-04-2018
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 161] 14-04-2018
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 618] 14-04-2018
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 323] 14-04-2018
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 303] 14-04-2018
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 477] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 366] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 349] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 310] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 655] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 603] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 738] 14-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 802] 14-04-2018
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 517] 14-04-2018
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 678] 14-04-2018
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 576] 14-04-2018
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 664] 14-04-2018
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 769] 14-04-2018
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1008] 14-04-2018