MU Phép Thuật | TEST: 12/04 - OPEN: 14/04

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 482] 14-04-2018
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 235] 14-04-2018
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 415] 14-04-2018
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 318] 14-04-2018
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 426] 14-04-2018
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 375] 14-04-2018
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 313] 14-04-2018
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 256] 14-04-2018
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 228] 14-04-2018
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 232] 14-04-2018
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 297] 14-04-2018
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 125] 14-04-2018
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 212] 14-04-2018
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 477] 14-04-2018
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1122] 14-04-2018
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 119] 14-04-2018
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 544] 14-04-2018
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 704] 14-04-2018
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 639] 14-04-2018
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 678] 14-04-2018
Giới thiệu sói tinh [đọc: 429] 14-04-2018
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 618] 14-04-2018
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 595] 14-04-2018
NPC trong game Mu Online [đọc: 727] 14-04-2018
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 423] 14-04-2018
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 326] 14-04-2018
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 501] 14-04-2018
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 601] 14-04-2018
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 514] 14-04-2018
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 499] 14-04-2018
  Xem tất cả các bản tin